Warren Xia

Board Chair

 

Fred Lin

Board Vice-Chair

 

Hugo Te-Peng Cheng

 

 

Elaine Kung

 

 

Lucille Liang

 

 

KaTong Lim

 

 

Fang Qiu

 

 

Yanfei Ran

 

 

Paul Tseng

 

 

Michael Wan

 

 

John Wang

 

 

Ruth Wu-Wong

 

 

Joseph Yen

Board Vice-Chair