Warren Xia

Board Chair

 

Simon Chen

 

 

Tzow-Chyi Chen

 

 

Hugo Te-Peng Cheng

 

 

George Chu

 

 

Jeremiah Kong

 

 

Elaine Kung

 

 

Roger Kung

 

 

KaTong Lim

 

 

Fred Lin

 

 

Fang Qiu

 

 

Yanfei Ran

 

 

Haibin Shu

 

 

Paul Tseng

 

 

Joseph Yen