Roger Kung

Board Chair

 

Joseph Yen

Board Vice-Chair

 

Simon Chen

 

 

Tzow-Chyi Chen

 

 

Hugo Te-Peng Cheng

 

 

Jeremiah Kong

 

 

Elaine Kung

 

 

Lucille Liang

 

 

KaTong Lim

 

 

Fang Qiu

 

 

Yanfei Ran

 

 

Paul Tseng

 

 

Michael Wan

 

 

John Wang